Zostań dziennikarzem! PPWSZ w Nowym Targu z nowym kierunkiem studiów

Oferta dydaktyczna Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu wzbogaciła się o nowy kierunek studiów.

Od października 2019 roku młodzież będzie mogła kształcić się na kierunku dziennikarstwo o profilu praktycznym.

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu od jesieni bieżącego roku rozpocznie edukację dziennikarzy. Powołanie tego kierunku studiów to efekt analizy potrzeb rynku pracy, konsultacji społecznych oraz kondycji mediów na Podhalu. Przygotowując wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz opracowując plan studiów i koncepcję kształcenia, wzięliśmy pod uwagę potrzeby społeczności i instytucji lokalnych. – mówi dr Krzysztof Waśkowski, zastępca dyrektora do spraw studenckich i kształcenia oraz współtwórca dziennikarstwa na PPWSZ. – Nasz projekt uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i już za około dwa miesiące, w czerwcu, ogłaszamy nabór na pierwszy rok studiów.

Dziennikarstwo to wieloobszarowy kierunek, kształcenie bowiem zostało osadzone w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W programie nauczania znalazły się przedmioty, w których uczestnictwo zapewni studentom zrozumienie kondycji człowieka we współczesnym świecie. Umiejętność pozyskiwania i przetwarzania różnego typu informacji jest aktualnie bardzo pożądana. Wpływa na to rozwinięta dalece technologia internetowa, umożliwiająca w zasadzie wszystkim publikowanie w sieci różnych treści. Ich dobór, kształt, jakość i przeznaczenie mogą być bardzo różne, dlatego też wykładowcy PPWSZ w Nowym Targu – specjaliści w dziedzinie – zajmą się edukacją w tym zakresie i propagowaniem właściwych postaw w pracy dziennikarza.

Celem kształcenia przyszłych dziennikarzy na Podhalu ma być łączenie różnorodnych działań (nie tylko edukacyjnych), sprzyjających wychowaniu pokoleń inteligencji szanujących i rozumiejących tradycję góralskiej ziemi. Kierunek wpisuje się w krajobraz kulturowy i gospodarczy regionu – mówi dr Waśkowski – planujemy aktywną współpracę z placówkami medialnymi, oświatowymi, kulturalnymi i samorządowymi. W przygotowanym programie nauczania na dziennikarstwie znalazły się różne przedmioty. Obok kursów bezpośrednio związanych z zawodem dziennikarza i pokrewnymi profesjami okołomedialnymi (medioznawstwo, komunikacja interpersonalna, retoryka, stylistyka), zaplanowano realizację zagadnień mających na celu pielęgnowanie wiedzy i wrażliwości studentów na kwestie ogólnohumanistyczne i społeczne. Dlatego w planie studiów uwzględniono ofertę przedmiotów z politologii, filozofii, ekonomii, socjologii, psychologii, literaturo- i kulturoznawstwa. W planie studiów znalazły się także wykłady, ćwiczenia i warsztaty z wiedzy o języku, ponieważ każdy komunikat medialny to przede wszystkim komunikat językowy, a do jego właściwego stworzenia potrzeba jest wiedza ze stylistyki, retoryki czy poprawności. Interesująca jest także oferta nauki języków obcych. Każdy student obowiązkowo będzie uczęszczał na zajęcia z języka angielskiego. Prócz tego podstawowego dla zawodu dziennikarza języka, zaplanowano dodatkowy do wyboru: rosyjski lub niemiecki. W przyszłości planujemy rozszerzyć propozycję wyboru o język hiszpański – informuje dr Krzysztof Waśkowski.

W trakcie trzyletniej edukacji kończącej się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, studenci będą mogli wybrać jeden z dwóch modułów kształcenia. Uwzględnienie ich w programie to efekt potrzeb lokalnego środowiska. Moduł nowe media jest przeznaczony dla osób, które swą przyszłość zawodową wiążą z działalnością w internecie. Uczestnicząc w nim, zapoznają się ze specyfiką witryn i portali internetowych, social media, zasadami tworzenia treści przeznaczonych do publikacji w sieci. Kolejny obszar dziennikarstwo lokalne i środowiskowe to propozycja dla osób, które swą karierę chcą rozwijać w mediach i instytucjach regionalnych. W jego treściach kształcenia uwzględniono zagadnienia związane z funkcjonowaniem regionalnych czasopism, rozgłośni radiowych i portali internetowych. Tu także studenci zapoznają się z zagadnieniami lokalnej kultury i zasadami działalności samorządu lokalnego.

Zaletą nowego kierunku studiów jest jego profil praktyczny. Ta ścieżka edukacyjna skupia się na kształtowaniu umiejętności, które absolwenci będą wykorzystywać w działaniach zawodowych. Prócz kursów warsztatowych, w programie przewidziano bogatą ofertę praktyk w różnych typach mediów – zarówno tradycyjnych, jak i związanych z komunikowaniem masowym za pośrednictwem internetu.

Absolwenci dziennikarstwa na PPWSZ będą mogli ubiegać się o zatrudnienie nie tylko jako tradycyjni dziennikarze. W optyce ich działalności zawodowej znajdą się także profesje takie, jak: administrator witryny internetowej, specjalista do spraw mediów społecznościowych, moderator funpage’a, rzecznik prasowy, pracownik działu promocji, copywriter, specjalista do spraw promocji i reklamy. Wiedza i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki i nauk społecznych umożliwią również rozwijanie kariery w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych.

Źródło i autor: Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ