Zobacz gdzie powstaną nowe boiska sportowe i miejsca rekreacji

Reklama                                                              

Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczył uroczyście w Krościenku nad Dunajcem Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wziął udział senator Jan Hamerski.

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego otrzymały razem 25 czeków, o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu województwa.

– Środki finansowe przeznaczone na modernizację obiektów sportowych pozwolą mieszkańcom naszego regionu na aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Umożliwią także rozwijanie zainteresowań i pasji sportowych wśród najmłodszych Małopolan. Pamiętajmy, że sport to bardzo ważna część uczniowskiego życia. Kształtuje charakter, uczy współpracy i wytrwałości – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Projekt „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”, realizowany od 2019 roku zakłada przede wszystkim modernizację istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności: ogólnodostępnych boisk sportowych (w tym między innymi piłkarskich i lekkoatletycznych), wielofunkcyjnych boisk sportowych (przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, siatkówkę czy koszykówkę), siłowni plenerowych, skateparków oraz placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Środki finansowe przeznaczone w 2020 roku na ten cel to 12 mln zł (w 2019 r. przeznaczono kwotę 9 mln zł).

Reklama                                                              

Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

Boisk sportowe i miejsca rekreacji powstaną na terenie powiatu nowotarskiego również zostanie zrealizowanych siedem zadań. Są to: budowa placu sportowo – rekreacyjnego oraz siłowni plenerowej w Czarnym Dunajcu (dofinansowanie w  wysokości ponad 63 tys. zł), modernizacja placu zabaw i boiska do piłki plażowej w gminie Lipnica Wielka (dofinansowanie w wysokości ponad 84 tys. zł), modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Łapszach Niżnych (dofinansowanie w wysokości ponad 145 tys. zł), budowa siłowni plenerowej w Dębnie (dofinansowanie w wysokości ponad 34 tys. zł), modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tylmanowej (dofinansowanie w wysokości ponad 148 tys. zł), budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Skawie (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Spytkowicach (dofinansowanie w wysokości ponad 149 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to blisko 780 tys. zł.

Powiat Tatrzański

Wsparcie ze strony województwa pozwoli także na realizację dwóch zadań na terenie Powiatu Tatrzańskiego: przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi, wraz z montażem niezbędnego wyposażenia (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz rewitalizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dzianiszu (dofinansowanie w wysokości ponad 61 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 200 tys. zł

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego