Zmiana organizacji ruchu na czas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich 24-26 stycznia 2020 roku

Reklama                                                              

Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi dnia 24.01.2020 r. od godz. 08:00, na ulicach prowadzących w kierunku skoczni i dalej w bezpośrednio przy skoczni: ul. Br. Czecha od ronda J. Pawła II na całej długości w kierunku skoczni

– ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały w kierunku skoczni

– od skrzyżowania ulic Szymanowskiego i Zwierzyniecka w kierunku skoczni

Reklama                                                              

Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi natychmiast po zakończeniu zawodów w niedzielę, wstępnie od godz. 21: 00 (jeżeli zawody rozpoczną się tego dnia zgodnie z planem ok. godz. 16:00).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym-kibicom, po zakończeniu zawodów strefa zamknięcia może zostać zwiększona z kierunku skoczni w następujący sposób :

– ul. Br. Czecha na całej długości od skoczni
– ul. Piłsudskiego już od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego
– ul. Żeromskiego już od skrzyżowania z ul. Sabały.

W razie konieczności poszerzenie strefy zamknięcia może nastąpić wcześniej.

ULICE WYŁĄCZONE Z RUCHU

ul. Br. Czecha od Ronda J. Pawła II, ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały, a później od ul. Makuszyńskiego, a po zawodach ewentualnie : ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sabały i ul. Sabały od ul. Zamoyskiego.

Kierowcy samochodów osobowych mogą parkować na ul. Karłowicza, na ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki, na ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Staszica oraz w wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie miasta Zakopane.

Stanowiska postojowe dla autobusów znajdują się na ul. Aleje 3-go Maja (dolne).

Znaki B-35 “zakaz postoju” z tabliczkami T-24 informującymi, że “pozostawiony w dniach 24-26 I 2020 r. w tym miejscu pojazd, zostanie usunięty na koszt właściciela”, zaproponowano umieścić na ulicach : Br. Czecha, Piłsudskiego, Żeromskiego, Sabały

Zalecamy korzystanie z komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego. Prywatne samochody najlepiej zostawić w miejscu zakwaterowania.

Na jednym z poniższych zdjęć mapa sieci drogowej Małopolski z alternatywnymi drogami dojazdu do Zakopanego.

Źródło KPP Zakopane