Zmarł ratownik TOPR Władysław Wisz

 

Reklama                                                              

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z żalem informuje, że w wieku 75 lat zmarł ratownik ochotnik Władysław Wisz.

Reklama                                                              

Był przewodnikiem tatrzańskim i wysokogórskim IVBV, instruktorem alpinizmu PZA. Poza Tatrami wspinał się w Alpach i Hindukuszu. W 1983 r. był kierownikiem wyprawy w Karakorum na szczyt Batura III. Przyrzeczenie ratownicze złożył w 1982 r. W 1989 r. został starszym ratownikiem. Brał udział w 14 wyprawach i 18 zwózkach narciarskich.