Zbierają na doposażenie sali szkoleniowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Maruszynie

Na stronie zrzutka.pl powstała zbiórka internetowa mająca na celu doposażenie sali szkoleniowej dla młodych druhów z Maruszyny.

Dzięki temu młodzi strażacy będą mogli udoskonalać swoją wiedzę w dziedzinie pożarnictwa i w przyszłości mogli ratować ludzkie życie.

Każdy zainteresowany pomocą MDP w Maruszynie proszony jest o przekazanie wolnych datków na stronie: www.zrzutka.pl/rt8ptp.