Zamknięcie przejazdu kolejowo–drogowego w Szaflarach

Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP PLK S.A., w dniach od 31.05.2019 r. do 28.06.2019 r. nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulicy Zakopiańskiej i ulicy Orkana w Szaflarach. Zalecany objazd dla kierowców został wyznaczony przez przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ulicy Kolejowej w Szaflarach, przez miejscowości Zaskale, Ludźmierz i Maruszyna.

Reklama                                                              

Czasowe wyłączenie z użytkowania ww. przejazdu związane jest z wykonaniem robót mających na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu w rejonie tego bardzo kolizyjnego skrzyżowania.

Reklama                                                              

– Uprzejmie prosimy zatem o wykazanie wyrozumiałości wobec powstałych utrudnień i prosimy o dostosowanie się do zmienionej na czas robót organizacji ruchu – informuje UG Szaflary.

UG Szaflary