Zakopiański pakiet wsparcia – obniżki wysokości czynszu dzierżawnego

Szanowni Państwo, epidemia koronawirusa to zagrożenie dla najważniejszej wartości, jaką jest zdrowie i życie ludzkie, ale również pociąga ona za sobą inne niekorzystne zjawiska w różnych sferach życia rodzinnego jak i gospodarczego. Nasze Miasto nastawione na obsługę ruchu turystycznego musi przed tymi zjawiskami się bronić. Dlatego już na początku epidemii ogłosiliśmy „Zakopiański pakiet wsparcia” i na bieżąco przyjmujemy wnioski mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z różnego rodzaju opłat lokalnych.

Tłumaczenie, dlaczego ta pomoc jest ważna w obecnej sytuacji, kiedy główna gałąź naszej lokalnej gospodarki, jaką jest obsługa ruchu turystycznego, nie może funkcjonować, jest zbędna. Zakopane w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy potrzebują wsparcia.

Zdecydowałem, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje działalności w lokalu czy też na gruncie stanowiącym własność gminy, będą mogli po spełnieniu określonych warunków skorzystać z obniżki wysokości czynszu dzierżawnego o 70 % za miesiące kwiecień i maj. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.zakopane.pl w zakładce „Załatw sprawę” /Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Drogownictwa i Transportu/, gdzie dokładnie można zapoznać się ze szczegółami.

Zachęcam również Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na internetowych stronach Urzędu Pracy, który zgodnie z przyjętą przez rząd „Tarczą dla Przedsiębiorców” realizuje zadania związane ze wsparciem przedsiębiorstw między innymi:

– jednorazowe pożyczki dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID- 19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznawane organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Choć wiem, że tak się już w wielu przypadkach dzieje, apeluję również do osób, które dzierżawią, wynajmują swoje nieruchomości przedsiębiorcom, o obniżenie w miarę możliwości czynszów na ten najtrudniejszy okres z jakim im i nam przyszło się zmierzyć.

Tylko wspólne działania mogą nam pomóc w tym, aby przedsiębiorcy nie podejmowali przedwczesnych decyzji o likwidowaniu firm lub zwolnieniu pracowników.

Wiem, że zawsze mogę na Państwa liczyć i wierzę, że razem damy radę.

Burmistrz Miasta Zakopane
Leszek Dorula