Zakopane: uchwała o przeciwdziałaniu przemocy odrzucona

 

Reklama                                                              

Zakopane jako jedyna gmina w Polsce nie podjęła uchwały o przeciwdziałaniu przemocy. W programie VI sesji rady miasta znalazł się punkt dotyczący tej sprawy. Radni, kolejny już raz zdecydowali o odrzuceniu uchwały.

Reklama:                                                          


Głosowanie dotyczyło uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopane na lata 2019-2020. 12 radnych było przeciw (Józef Figiel, Lucyna Galica Jurecka, Maciej Gąsienica Walczak, Jan Gluc, Jacek Kalata, Stanisław Karp, Kazimierz Konarski, Maria Łukaszczyk, Stanisław Majerczyk, Marcin Sęk, Paweł Strączek, Wojciech Tatar), a 8 za (Bartłomiej Bryjak, Wawrzyniec Bystrzycki, Marek Donatowicz, Jerzy Jędrysiak, Grzegorz Jóźkiewicz, Wojciech Solik, Zbigniew Szczerba, Krzysztof Wiśniowski).

Zanim radni zagłosowali, Grzegorz Jóźkiewicz – jeden z wnioskodawców podjęcia rzeczonej uchwały przedstawił uzasadnienie swojego stanowiska. Zaprezentowane argumenty, jak widać, nie spotkały się ze zrozumieniem i przychylnością pozostałych rajców.

Anna Gródek