Zakaz wstępu do lasu w nadleśnictwie Nowy Targ

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ, korzystając z ustawowych uprawnień (art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. wprowadzea zakaz wstępu do lasu od dnia 21 marca br. do odwołania.

Reklama                                                              

W związku z wprowadzeniem  w Polsce stanu epidemii oraz odpowiadając na apel Premiera Rzeczypospolitej Polski i Ministra Zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni zamknąć szlaki i parkingi leśne na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ.

Reklama                                                              

Osoby na leśnych duktach pojawiające się tylko w celach rekreacyjnych
i turystycznych często tworzą grupy wycieczkowe, spotykają się na parkingach leśnych, a to stanowi wysokie ryzyko przenoszenia koronawirusa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ, korzystając z ustawowych uprawnień (art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) podjął decyzję o zamknięciu wszystkich parkingów leśnych na terenie Nadleśnictwa oraz wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu od dnia 21 marca br. do odwołania.

Proszę o zrozumienie i przestrzeganie wprowadzonego, dla dobra nas wszystkich, zakazu.

 

Z leśnym pozdrowieniem – Darz Bór!

Nadleśniczy Roman Latoń

Informacja i zdjęcie  https://nowytarg.krakow.lasy.gov.pl/