Zabytkowy kościół w Orawce niebawem może zostać Pomnikiem Historii

Reklama                                                              

Drewniany zabytkowy kościół w Orawce już niebawem może trafić na listę Pomników Historii, którą ogłasza prezydent. Decyzję taką podjęła Rada Ochrony Zabytków działająca przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas posiedzenia, które odbyło się 26 czerwca, podjęto uchwałę w tym kierunku.

Drewniany kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela o konstrukcji zrębowej powstał w połowie XVII w. Jest najstarszą świątynią katolicką na Górnej Orawie.

Wpisanie na listę Pomników Historii ułatwi otrzymanie dofinansowanie renowacji obiektu, a także nada mu prestiż.

Reklama                                                              

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

– Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne – czytamy na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Lista Pomników Historii dostępna jest na stronie:
www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii

fot. Piotr Duraj