XIV Gminne Dyktando o Pióro Wójta Gminy Raba Wyżna (zdjęcia)

Mistrzowie ortografii po raz czternasty zawitali do Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, by walczyć o Pióro Wójta Gminy Raba Wyżna.

Tekst XIV Gminnego Dyktanda pt. „Trzeba dumy powód mieć …” skupiał się wokół postaci Stanisława Moniuszki – twórcy polskiej opery narodowej w związku z dwusetną rocznicą urodzin kompozytora. Dyktando tradycyjnie przygotowała dr Barbara Zgama. Uczestnicy ortograficznej rywalizacji po raz kolejny wykazali się nie tylko wspaniałymi umiejętnościami polonistycznymi, ale również znajomością życiorysu Stanisława Moniuszki i jego artystycznej spuścizny.

Zwycięzcą XIV Gminnego Dyktanda został Mateusz Kurańda z Rokicin Podhalańskich.

II miejsce zajęła Zuzanna Koszarek z Zespołu Szkół w Skawie, a trzecie Weronika Szklarz z Raby Wyżnej. Wójt Andrzej Dziwisz osobiście wręczył uczniom nagrody i dyplomy oraz podziękował dyrektor Danucie Siarce za coroczną organizację Gminnego Dyktanda.

Archiwum szkoły