Wspólne patrole polsko-słowackie

 

Reklama                                                              

Jedną z form współpracy polsko – słowackiej na wspólnej granicy jest prowadzenie wspólnych patroli pomiędzy funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariuszami Policji Republiki Słowacji.

Reklama:                                                          


Od początku tego roku funkcjonariusze KaOSG odbyli 52 wspólne patrole ze słowackimi policjantami. W działaniach prowadzonych zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie granicy państwowej przeprowadzonych zostało 341 kontroli, podczas których sprawdzonych zostało 538 osób.

– Do zadań realizowanych przez wspólne patrole należy m.in.:
– ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową praz osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia,
– legitymowanie, kontrola osób i pojazdów, w tym kontrola ruchu drogowego, współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy,
– podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także podejmowanie innych czynności z tym związanych,
– współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
– wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby – mówi mł. chor. SG Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.