Wspólne patrole polsko-słowackie

 

Reklama                                                              

Jedną z form współpracy polsko – słowackiej na wspólnej granicy jest prowadzenie wspólnych patroli pomiędzy funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariuszami Policji Republiki Słowacji.

Reklama                                                              

Od początku tego roku funkcjonariusze KaOSG odbyli 52 wspólne patrole ze słowackimi policjantami. W działaniach prowadzonych zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie granicy państwowej przeprowadzonych zostało 341 kontroli, podczas których sprawdzonych zostało 538 osób.

– Do zadań realizowanych przez wspólne patrole należy m.in.:
– ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową praz osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia,
– legitymowanie, kontrola osób i pojazdów, w tym kontrola ruchu drogowego, współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy,
– podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także podejmowanie innych czynności z tym związanych,
– współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
– wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby – mówi mł. chor. SG Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.