Wojewoda grozi rozwiązaniem zakopiańskiej rady

Wojewoda małopolski – według Dziennika Gazety Prawnej – postawił zakopiańskim radnym ultimatum: albo uchwalą program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, albo rada miasta zostanie rozwiązana.

Reklama                                                              

Przypomnijmy, zakopiańscy radni jako jedyni w kraju nie przyjęli wspomnianego programu.

Reklama                                                              

– Do 15 listopada Rada Miasta Zakopane powinna uchwalić program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Taki termin wyznaczył jej Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Postawił radnym ultimatum, bo – jak nas informuje – „sytuacja w mieście Zakopane w przedmiotowym zakresie dotychczas nie rokowała zmiany”. Jeśli uchwały nie będzie, w skrajnym przypadku możliwe jest rozwiązanie rady – czytamy w gazecie.

Warto wspomnieć, że do wojewody w tej sprawie pismo wysłać Rzecznik Praw Obywatelskich.

– Za nieakceptowalną uznaję sytuację, w której Zakopane w dalszym ciągu pozostaje gminą, w której osoby pokrzywdzone przemocą są pozbawione kompleksowego wsparcia – podkreślał Adam Bodnar. Jego głęboki sprzeciw budzi, że sytuacja ta pozostaje bez zmian, mimo że realizacja przez gminę zadań ustawy jest obligatoryjna. – Moje stanowisko wydaje się również podzielać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi na moje wystąpienie pismem z 11 września br. poinformowało mnie, że wieloletnie nierealizowanie przez miasto Zakopane zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie resort uznaje za podstawę do wszczęcia wobec Rady Miasta Zakopanego działań w trybie art. 96 lub 97 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – napisał rzecznik w piśmie do wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

fot. Screen z YT/Urząd Miasta Zakopane