„Wiedza nie zna granic” – polsko-słowackie warsztaty metodyczne (zdjęcia)

Reklama                                                              

Pod takim hasłem odbyły się pierwsze polsko-słowackie warsztaty metodyczne zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Chochołowie i Szkołę w Suchej Horze (Zakladna Skola w Suchej Horze).

Warsztaty zostały otwarte krótką prezentacją zaprzyjaźnionych szkół i systemów szkolnictwa na Słowacji i w Polsce. Słowacki system edukacji, swoją szkołę oraz wieloletnią współpracę zaprzyjaźnionych placówek, przedstawiła Jana Karsayova – dyrektor z Suchej Hory. Następnie nauczyciele zaprezentowali zadania aktywizujące w ramach stosowanych w pracy z dziećmi metod aktywnych w klasach 0-4. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zaprezentować dobre praktyki, wspólnie je przećwiczyć i wzbogacić warsztat pracy o nowe zadania aktywizujące. Na koniec warsztatów dyrektor w imieniu Rady Rodziców zaprosił uczestników na poczęstunek – tradycyjny polski bigos – przygotowany przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Chochołowie i słowacki chlieb drevoruba s bryndzou. Warsztaty metodyczne uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Bożena Bryl – dyrektor Delegatury Kuratorium w Nowym Targu, Bronisław Stoch – wizytator, Iwona Wontorczyk – dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, a ze Słowacji przedstawicielem gminnych władz oświatowych była Albina Petrekova.

Serdeczne podziękowania za przybycie i udział w warsztatach wszystkim nauczycielom i gościom oraz Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku składa dyrektor Szkoły Podstawowej w Chochołowie.
W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko mogli podnieść poziom swoich umiejętności, ale także wzbogacili swoje kompetencje językowe. Zobaczyli, że, pomimo iż mieszkają po dwu stronach granicy, doskonale się rozumieją, że wiedza rzeczywiście nie zna granic.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Władysława Haberna / fot. Piotr Duraj