Wiceminister sportu podziwiał młodych skoczków narciarskich w Chochołowie

To była ważna wizyta na kompleksie skoczni w Chochołowie. Treningowi młodych następców Adama Małysza, Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego przyglądał się wiceminister sportu Jacek Osuch. Towarzyszyli mu Wiesław Janczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej i Radosław Kwiecień – prezes i członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Reklama                                                              

Zebrani z wielkim podziwem przyglądali się kilkuletnim skoczkom i biegaczom odbywającym sobotni trening. Minister Osuch z uwagą wysłuchał informacji prezesa Józefa Zborowskiego, o działalności klubu i o rozwoju projektu “Projekt na medal”, który został wdrożony przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego i jest realizowany przez KS Chochołów.

Reklama:                                                          


Zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju sportu na Podhalu – poseł Wiesław Janczyk, zwrócił uwagę na duże zainteresowanie dzieci, uprawianiem sportu w regionie i konieczności wspierania takich projektów jakie prowadzi KS Chochołów.

Prezes Radosław Kwiecień przedstawiciel Głównego Sponsora projektu “Projekt na medal” wyraził zadowolenie z jego realizacji i wyników osiąganych przez najmłodszych sportowców.

„Projekt na medal”

„Projekt na medal” zainaugurowany został w Chochołowie w 2018 r. Podstawą projektu realizowanego przez KS Chochołów z Polskim Związkiem Narciarskim, Ministerstwem Sportu i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest zachęcenie do uprawiania sportu jak największej liczby dzieci. Projekt powstał także z myślą o medalach olimpijskich w 2026 r. Zakłada upowszechnienie sportu, jako formy aktywności ruchowej wśród jak największej liczby dzieci i młodzieży, wyrobienie i ukształtowanie nawyku do aktywności ruchowej, jakie daje uprawianie sportu w formie rekreacyjnej i turystycznej, wyłowienie utalentowanej młodzieży do szkolenia w klasach sportowych oraz do szkolenia wyczynowego w klubach sportowych oraz w kadrach wojewódzkich i narodowych, integrowanie lokalnych społeczności w tym samorządów, instytucji, organizacji i instytucji wspierających.

Struktura projektu to wypracowany system piramidalny. U jego podstaw leży powszechność dyscyplin objętych projektem, która wiąże się z szerokim naborem dzieci już w szkołach podstawowych oraz średnich wg zasady: im więcej dzieci i młodzieży rozpocznie naukę narciarstwa, tym większe szanse na wyłowienie spośród nich jednostek o wybitnym talencie sportowym i parametrach pozwalających na osiąganie wyników sportowych. Projekt zakłada propagowanie narciarstwa jako sportu na całe życie celem jego upowszechniania.