Wernisaż wystawy „Na samym przedzie Galica jedzie”… Białodunajczanie w walce o Niepodległą (zdjęcia)


Ogłoszenie 

Reklama                                                              

W ramach dofinansowanego z wieloletniego programu “Niepodległa” cyklu wydarzeń “Na samym przędzie Galica jedzie”… Białodunajczanie w walce o Niepodległą” w Gminnym Ośrodku Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu otwarta została wystawa o patronie ośrodka, historii “podhalańczyków” oraz o pochodzących z Białego Dunajca żołnierzach I wojny światowej.

Reklama                                                              

Wernisażowi towarzyszyły prelekcje dr Pawła Chojnackiego o generale Galicy, podpułkownika Marcina Duszy o tradycjach podhalańskich w Wojsku Polskim oraz wójta Andrzeja Jacka Nowaka i Mateusza Cudzicha o “dunajcanach” w armii austro-węgierskiej.

Fot. GOK Biały DunajecReklama