Wernisaż prac młodych artystów z gminy Czarny Dunajec

W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci z gminy Czarny Dunajec mogły wziąć udział w zajęciach artystycznych przygotowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Reklama                                                              

Uczestnicy pod okiem artystów Andrzeja Zippera i Moniki Czapli malowali ilustracje do opowiadania, szkic “spojrzenie Marsjanina na Ziemię”, widok z okna i wnętrza kościoła.

Reklama                                                              

Powstało wiele fantastycznych prac malarskich, a wszystkie zaprezentowano na wystawie w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

25 lutego odbył się wernisaż, podczas którego spotkali się młodzi artyści, ich rodzice, instruktorzy i zaproszeni goście. Wymienili swoje opinie na temat zajęć. Wspólnie stwierdzili, że taka forma spędzania czasu wolnego dla zainteresowanych dzieci jest znakomita. Wyrazili nadzieję, że takie warsztaty będą w przyszłości kontynuowane.

Na zakończenie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

fot. Piotr Duraj