Warsztaty terenowe z botaniki dla uczniów Goszczyńskiego (zdjęcia)

Reklama                                                              

Pracownicy naukowi Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr Bogusław Binkiewicz oraz mgr inż. Krzysztof Kapała, poprowadzili terenowe ćwiczenia botaniczne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego.

Zajęcia dla klas biologiczno – chemicznych odbyły się w nowotarskim Rezerwacie „Bór na Czerwonem”. Warsztaty botaniczne miały na celu oznaczanie rodzimych gatunków roślin za pomocą klucza oraz zapoznanie z florą Rezerwatu i jego najbliższej okolicy. Licealiści mieli także okazję dowiedzieć się w jaki sposób wykonuje się zielniki roślin. Przypomniane zostały podstawowe pojęcia z botaniki, ochrony przyrody i ekologii jak np. gatunek, siedlisko, gatunek inwazyjny, gatunek zagrożony, torfowiska czy Obszar Natura 2000.

Rezerwat „Bór na Czerwonem” to obecnie jedyna część torfowisk Kotliny Orawsko – Nowotarskiej objęta ochroną, a same torfowiska są najcenniejszym przyrodniczym obszarem torfowisk wysokich nie tylko w południowej Polsce ale i Europie Środkowej.

Reklama                                                              

I LO w Nowym Targu