W Czorsztynie pojawią się interaktywne tablice

Reklama                                                              

 

W placówkach oświatowych Gminy Czorsztyn pojawią się interaktywne tablice z projektorem  ultra krótkoogniskowym. Wszystko w ramach dotacji uzyskanej z rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019.

Z początkiem nowego roku szkolnego w szkołach mieszczących się na terenie Gminy Czorsztyn pojawią się nowe multimedialne pomoce dydaktyczne. Dzięki dotacji celowej w kwocie 56 000 zł pozyskanej w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019 szkoły wyposażone zostaną m.in. w tablice interaktywne z projektorem ultra krótkoogniskowym, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, które są niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Reklama                                                              

Gmina Czorsztyn jako beneficjent dotacji zobowiązała się do przekazania na realizację zadania publicznego środków własnych w wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 20% wartości zadania publicznego, całkowity koszt zadania publicznego wynosi 70 000,00 zł.

Opr. Aneta Markus