V zajęcia “Sztuki Ludowej Górali Karpat” Zadudoj dudosku na moim sałasku…

Reklama                                                              

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn zaprasza na V zajęcia “Sztuki Ludowej Górali Karpat” Zadudoj dudosku na moim sałasku…

Tematem zajęć będą warsztaty budowy Dud czyli góralskiej kozy. Zajęcia prowadzi Michał Nawara – artysta ludowy, rzemieślnik, pasjonat muzyki i dudziarstwa.

Zajęcia organizowane są przez Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. Zajęcia są skierowane do mieszkańców Gminy Czorsztyn oraz sąsiednich gmin.

Ogłoszenie:                                                              

Odbędą się w Domu Kultury w Kluszkowcach 20 lipca 2019 r. od godziny 10:00.

Liczba osób ograniczona.

Szczegółowe informacje udziela Centrum Kultury Gminy Czorsztyn pod nr. 506 623 891 lub e-mail: gckkluszkowce@onet.pl