V Kongres Samorządowy w Krakowie (zdjęcia)

Reklama                                                              

8 i 9 kwietnia w Krakowie, w trakcie V Europejskiego Kongresu Samorządów spotkali się przede wszystkim praktycy. Samorządowcy i eksperci rozmawiali o tym, jak już teraz rozwijać tysiące polskich gmin, rozwiązując rzeczywiste potrzeby ich mieszkańców.

Władze centralne zabierają też samorządowcom wcześniej przyznane kompetencje. Doskonałym tego przykładem było pozbawienie ich możliwości wpływania na politykę wodną. Pomysł rządu stworzenia centralnej instytucji Wody Polskie, jak mówiono, okazał się przy tym bardzo niekorzystny dla inwestorów – trudniej im teraz niż wcześniej załatwić konkretne sprawy z urzędnikami. Samorządowcy zwracali też uwagę, że z aktualną władzą rozmawia im się trudno. Wiele problemów jest z nimi niekonsultowanych, a nawet jeżeli te konsultacje się odbywają, to i tak potem rząd podejmuje decyzje bez uwzględnienia uwag samorządowców.

Z rozmów toczonych na Kongresie Samorządów wynika również, że często wysiłki samorządów związane z walką ze smogiem lub rozwojem transportu publicznego są większe i bardziej konkretne od analogicznych działań rządowych. Kiedy np. rząd zleca budowę kolejnych elektrowni opalanych węglem, w wielu polskich miastach – i to często nawet małych i średniej wielkości – modernizuje się ciepłownie, likwidując kotły węglowe i instalując opalane biomasą oraz próbuje się sięgnąć po wodę geotermalną. Samorządy instalują też często w budynkach miejskich panele fotowoltaiczne i do ogrzewania wody. O tym wszystkim w trakcie Kongresu opowiadali burmistrzowie i prezydenci miast.

Reklama:                                                          


Bogusław Waksmundzki – wicestarosta, przewodniczący rady Euroregionu Tatry brał udział w panelu  „Projekty transgraniczne jako sposób na ożywienie współpracy społecznej i gospodarczej!”. Prowadzącym  moderatorem był  Sergej Tatusyak – prezes Euroregionu Dniestr.  Podczas dyskusji podzielił się doświadczeniami Euroregionu, rozwojem współpracy transgranicznej samorządów Polski i Słowacji na arenie międzynarodowej.  Przedstawił wspólne projekty drogowe, film promocyjny “Ścieżka rowerowa wokół Tatr”.

“Wszelka współpraca samorządów i realizacja projektów transgranicznych służy rozwojowi gospodarczemu powodując wzrost atrakcyjności naszego pięknego regionu nie tylko w naszych obu krajach, ale także Europy” – powiedział na podsumowanie swojego wystąpienia.

Prelegentami w dyskusji byli Oleg Dubisz – wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej,  Birjita Erickson – ekspert Instytutu Badawczego East Northeast, Christian Fuchach – szef Chorwackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Eva Olsson – dyrektor Centrum Rozwoju Regionalnego Szwecji. Iva Kupresek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Bośni i Hercegowiny, dołączyła do dyskusji.

Tekst i fot. Euroregion TATRY