Uroczyste Spotkanie Starosty Nowotarskiego z Dyrektorami i Nauczycielami

Reklama                                                              

W dniu 15 października 2019 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Nowotarskiego z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

W spotkaniu uczestniczyli:

Tadeusz Rafacz – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Reklama                                                              

Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego

Bogusław Waksmundzki- Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Piotr Męderak – Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Maria Domagała – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego,

Bożena Bryl   –  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu,

Marta Skawska – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu,

oraz

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

Marcin Domin – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Nowym Targu

Monika Jachymiak –Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”

Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber  z  okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył dyplomy uznania  i nagrody  13 Dyrektorom  szkół i placówek  za wyróżniająca pracę w kierowaniu szkołą lub placówką  i 30 nauczycielom za  osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz życzył wszystkim nagrodzonym i pracującym w oświacie  zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i osobistej oraz optymizmu i wytrwałości w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl  złożyła nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono również Katarzynie Lasak Uchwałę Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz pożegnano wieloletniego Dyrektora, wychowawcę i nauczyciela Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu Elizę Palluth.

Tekst: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu