Uroczyste otwarcie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Ludźmierzu (zdjęcia)

Reklama                                                              

W całym województwie małopolskim powstają PWD czyli placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyszedł także czas na powiat nowotarski. Stowarzyszenie „PERSPEKTYWY” z siedzibą w Lanckoronie otrzymało w 2017 r. dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego” a w ubiegły czwartek 28 lutego, pokazało świeżo zaadaptowany na potrzeby PWD budynek w Ludźmierzu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentacja Stowarzyszenia i placówki, nastąpiło poświęcenie budynku. W sali prelekcyjnej głos zabrała pani prezes stowarzyszenia Joanna Filas prezentując założenia projektu oraz prace modernizacyjne w budynku – w formie krótkiego filmu. pani prezes nie kryła wdzięczności dla Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha, który zaufał stowarzyszeniu i powierzył gminny budynek na potrzeby uruchomienia placówki. Z tego też względu Wójt Gminy Nowy Targ otrzymał z rąk pani prezes podziękowanie w postaci „Anioła PERSPEKTYW”. Stowarzyszenie planuje co roku przyznawać takie wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla placówki. Wyrazy podziwu i gratulacje z racji powstania placówki wyrazili także obecni goście: Marek Wierzbicki – poseł sejmiku małopolskiego, Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Nowy Targ, Anna Paluch – posłanka na sejm RP. Oficjalnym pismem gratulacje wyraził także starosta nowotarski.

Po wystąpieniach przyszedł czas na zwiedzanie i rozmowy w kuluarach na temat szczegółów działania placówki z założeń planowanych do osiągnięcia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodziców/opiekunów z terenu powiatu nowotarskiego. Nowotarskie Centrum Rozwoju Perspektywy, bo pod taką nazwą działa placówka w Ludźmierzu, ma charakter opiekuńczo-specjalistyczny. W związku z tym poza zajęciami świetlicowymi, dzieci i ich rodzice zostaną także objęci indywidualnymi programami wsparcia specjalistów (psycholog, rehabilitant, logopeda, pedagog).

Reklama                                                              

Całkowita wartość projektu „Nowotarska placówka wsparcia dziennego” to 4.968.978,65 zł, w tym kwota dofinansowania 4.578.978,65 zł.

Tekst i fot. UG Nowy Targ