Ukraińcy nie zamierzali legalnie pracować. Jeden wpadł w Zakopanem

Pogranicznicy z Zakopanego, w ramach zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, zatrzymali troje obywateli Ukrainy – dwie kobiety i jednego mężczyznę.

Reklama                                                              

Najpierw na jednym z parkingów w Zakopanem skontrolowany został 43-letni mężczyzna.

Reklama                                                              

– Cudzoziemiec przebywał w Polsce od początku maja, pierwotnie w Krakowie, a później w Warszawie. Na początku września wrócił na Ukrainę, skąd pod koniec miesiąca przybył ponownie do Warszawy, a później do Zakopanego. Cały czas podróżował na podstawie wizy wydanej w celu podjęcia pracy, jednak jak się okazało, nie próbował podjąć legalnego zatrudnienia – relacjonuje Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. – Oświadczenie, na podstawie którego wydano mu wizę wydała jedna z lubuskich firm. Jednak po skontaktowaniu się z podmiotem, który powierzył wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, uzyskano informację, że nie stawił się on do pracy.

W związku z tym, że pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami, dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, gdyż cel i warunki pobytu są niezgodne z deklarowanymi, Komendant PSG w Zakopanem wydał decyzję o cofnięciu wizy krajowej oraz decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy.

Nieco później w jednej z miejscowości powiatu wielickiego, funkcjonariusze SG z Grupy Zamiejscowej w Rabce- Zdroju przeprowadzili kontrolę legalności pobytu i zatrzymali 2 obywatelki Ukrainy.

– 54-letnia Ukrainka po otrzymaniu wizy na pracę przyjechała do Polski na początku sierpnia br. i udała się do Wrocławia, aby tam podjąć zatrudnienie. Co ciekawe, cudzoziemka nie pamiętała nazw żadnej z firm, w których pracowała – podaje przedstawicielka pograniczników. – Nie posiadała też żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić legalne zatrudnienie na terytorium Polski, a co za tym idzie potwierdzić jej cel i warunki pobytu. Wobec tego, że kobieta przebywała w Polsce, jednak nie próbowała podjąć legalnego zatrudnienia, Komendant PSG w Zakopanem wydał cudzoziemce decyzję o cofnięciu wizy oraz decyzję o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy.

Natomiast 28 – latka nie opuściła terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jej pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego była uprawniona bez konieczności posiadania wizy tj. 90 dni w każdym okresie 180 dni – cudzoziemka przeterminowała pobyt o jeden dzień.

– W związku z tym, że kobieta przebywała na terytorium RP, nie posiadając do tego tytułu prawnego, została pouczona. Ponadto Komendant PSG w Zakopanem wydał wobec kobiety decyzję o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy- dodała Drożdż.

fot. KaOSG