Uczennica Goszczyńskiego w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

Reklama                                                              

Rozgrywana w tym roku po raz 50. Olimpiada Języka Rosyjskiego należy do najstarszych w naszym kraju. Jej zasadniczym celem jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy z zakresu tradycji i teraźniejszości kultury duchowej i materialnej Polski i Rosji.

Daria Bielozerova z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego z sukcesem napisała test językowy na etapie szkolnym oraz wykazała się znajomością przeczytanych w oryginale lektur własnych, co zaowocowało awansem do etapu okręgowego. 2 oraz 3 marca uczennica rozwiązywała w Krakowie skomplikowany test leksykalno – gramatyczny z elementami wiedzy realioznawczej. Sprawdzian ustny obejmował wypowiedź na jedno z wylosowanych 15 zagadnień, które dawały uczestnikom szansę zaprezentowania przygotowanej wypowiedzi a także umożliwiały jurorom, składającym się z pracowników naukowych Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podjęcie rozmowy z uczestnikami. Daria wspaniale poradziła sobie z obydwoma częściami zajmując drugie miejsce w okręgu małopolskim i uzyskując awans do ogólnopolskiego finału Olimpiady.

W dniach 13 i 14 kwietnia Daria w Warszawie zmierzy się z 50 najlepszymi uczniami w Polsce. Będzie musiała napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez organizatora. Część ustna będzie obejmować wypowiedź na wylosowany temat z zakresu kultury, historii, religii, geografii i polityki Rosji oraz Polski.

Ogłoszenie:                                                              

Opiekunem Darii jest mgr Agata Pawlikowska.