Tylmanowa pamięta! Obchody 80. rocznicy wybuchy II wojny światowej (zdjęcia)

 

Reklama                                                              

W związku z przypadającą w tym roku we wrześniu 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz zbliżającą się 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w Tylmanowej zostały zorganizowane uroczyste obchody tych wydarzeń. W sobotę (26 października), „pod Bastą” w os. Rzeka – w miejscu symbolicznym, które było świadkiem wielu zdarzeń historycznych – zgromadzili się mieszkańcy, znamienici goście i turyści.

Reklama                                                              

Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej Jan Ligas oficjalnie otworzył spotkanie, witając wszystkich zebranych oraz nakreślając kontekst historyczny miejsca. W uroczystościach udział wzięli m. in. Sołtys Sołectwa Tylmanowa Stanisław Michałczak, Pan Jan Grudnicki – syn Jerzego Grudnickiego – dowódcy II kompanii batalionu KOP “Żytyń”, Pan dr Dawid Golik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektorzy szkół, radni, poczty sztandarowe Związku Podhalan oddział Tylmanowa i SP im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej oraz przedstawiciele OSP Tylmanowa.

Pierwszym punktem spotkania było odsłonięcie tablicy pamiątkowej nawiązującej do 80. rocznicy wybuchy II wojny światowej ufundowanej przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka. O jej odsłonięcie zostali poproszeni Sołtys Stanisław Michałczak, Pan Jan Grudnicki oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia mieszkańców Tylmanowej – Karolinka. Następnie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Odśpiewano także hymn państwowy.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Jan Grudnicki:

– Jest coś wzruszającego, że po 80. latach, tutaj w Tylmanowej, pamiętacie o tym co działo się we wrześniu 1939 r. Ta pamięć związana z tą tablicą, którą dziś odsłaniacie, jest pamięcią o polu bitwy, a pole bitwy – jest cmentarzem. Chcę prosić o to, kiedy będziecie na okopach, tam gdzie stoi armata, tam wysoko, gdzie ginęli polscy żołnierze, abyście pamiętali, że to jest pole bitwy i cmentarz.

– Chciałem także wyrazić głęboki szacunek dla tych osób, które podjęły starania o postawienie tej tablicy. Niegdyś, przed kilkoma laty, była to też moja intencja. Ten szacunek wynika stąd, że osoby te, układając napis stanęły w prawdzie, pisząc, że na Polskę napadli Niemcy i Słowacy.

– Życzę mieszkańcom Tylmanowej i całej doliny Dunajca Opatrzności Bożej. Chcę również wspomnieć i prosić o Pokój Boży dla żołnierzy i mieszkańców tego miejsca, którzy zginęli w czasie wojny. Szczęść Boże!

Po części oficjalnej kierownik WOK zaprosił zebranych na rekonstrukcję historyczną dotyczącą działań wojennych w Tylmanowej. Była to żywa lekcja historii szczególnie dla najmłodszych, którzy licznie przybyli na rekonstrukcję i z zaciekawieniem śledzili jej przebieg. Pol jej zakończeniu mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia z żołnierzami polskimi lub niemieckimi oraz zebrać łuski z pola walki.

Rekonstrukcja odbyła się w ramach zadania „Pamięci Niepodległej – Małej Ojczyzny” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 Beneficjentem zadania jest Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. Partnerami są Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej i Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

Źródło: UG Ochotnica Dolna