Trwa remont ul. Króle w Zakopanem (zdjęcia)

Trwa remont ul. Króle obejmujący budowę odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni, wykonanie poboczy z kostki brukowej i budowę sieci gazowej.

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 420189K (ul. Króle) w km 0+200,00-0+475,20 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości: 475 871,00 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Urząd Miasta Zakopane