Trwa kampania wyborcza. Lepiej nie zrywać plakatów

Reklama                                                              

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie.

Zakopiańscy stróże prawa ostrzegają – niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

– Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jeżeli komitet wyborczy oszacuje swoje straty na kwotę przekraczającą 500 złotych, to zgodnie z kodeksem karnym, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – poinformował asp. sztab. Roman Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Reklama                                                              

Ponadto wszystkie komitety wyborcze muszą również przestrzegać wielu obowiązków określonych w kodeksie wyborczym. Nie wolno umieszczać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.  Wykroczenie to zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny. Wysokość grzywny ustalana jest przez Sąd i może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

– Plakaty i hasła wyborcze należy rozwieszać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód – podkreśla przedstawiciel podtatrzańskich policjantów. –  Sposób ich umieszczenia nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Wszystkie plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Fot. KPP Zakopane