Szczątki zwierząt blisko drogi (zdjęcia)

 

Reklama                                                              

 

Reklama                                                              

W przydrożnej fosie w okolicach osiedla Kantorówka w Bańskiej Niżnej znaleziono szczątki jagnięcia. To nie pierwsze tego typu znalezisko w tym miejscu.

Kilka tygodni temu zgłoszenie o znalezieniu rozkładających się szczątek owiec oraz innych zwierząt otrzymali pracownicy Urzędu Gminy w Szaflarach, od jednej z mieszkanek gminy. Nie wiadomo, kto wyrzucił truchła w tym miejscu.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 1967) “(…) Kto: uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (…)”.

Z kolei Kodeks wykroczeń mówi o tym, że wyrzucanie na nieswoim gruncie polnym lub w lesie kamieni, śmieci, złomu, padliny lub innych nieczystości podlega karze grzywny albo karze nagany (Art.154. §1. i §2.; Art. 162. §1.).

Rozkładające się części zwierząt mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zanieczyścić wody gruntowe, a tym samym może dojść do skażenia wody w przydomowych studniach.

Gnijące szczątki zwierząt, porzucone i niepoddane profesjonalnej utylizacji grożą epidemią!

Zgodnie z Art.165 Kodeksu karnego, pod kątem wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, co sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, za takie przestępstwo grodzi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Apelujemy do mieszkańców o czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich tego typu znalezisk lub niepokojących zachowań innych osób do Urzędu Gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8), tel: 18 26-123-20.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każde posiadanie zwierzęta gospodarskiego podlega OBOWIĄZKOWEJ rejestracji, brak rejestracji jest karany.

Opr. i fot. UG Szaflary