Spotkanie miast i gmin skupionych wokół ścieżki rowerowej ,,Szlak wokół Tatr” (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Przedstawiciele miast i gmin skupionych wokół ścieżki rowerowej ,,Szlak wokół Tatr” w dniach 24.09.2019 – 26.09.2019 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Schönebeck (Niemcy).

Gminę Czarny Dunajec reprezentowali wójt gminy Marcin Ratułowski oraz dyrektor Centrum Kultury i Promocji Małgorzata Kulawiak. Uczestnicy wyjazdu w pierwszym dniu uczestniczyli w wycieczce rowerowej na Łabskim Szlaku Rowerowym i mogli zapoznać się w terenie z rozwiązaniami w turystyce rowerowej po niemieckiej stronie tego szlaku. W drugim dniu odbyła się międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowane były doświadczenia poszczególnych partnerów projektów w ramach ścieżek rowerowych oraz plany rozwoju turystyki rowerowej.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

– Przedstawiciele niemieckich, czeskich, słowackich i polskich samorządów wskazywali na potencjał i perspektywę rozwoju w oparciu o turystykę rowerową. Równocześnie podkreślano potrzebę podnoszenia jakości usług, wzbogacenie infrastruktury pomocniczej, wspólnego marketingu i sieciowania ścieżek rowerowych. Udział w wyjeździe był promocją naszej gminy i zaprocentuje nawiązaniem szerszych kontaktów na arenie międzynarodowej – mówi Małgorzata Kulawiak, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

fot. CKiP Czarny Dunajec