Spotkanie informacyjne “Odnawialne Źródła Energii”

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu zainteresowanymi montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych położonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, Spotkanie odbędzie się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 22.05.2019 r. o godzinie 17.00.

Na spotkaniu zostaną przekazane mieszkańcom informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze i paneli fotowoltaicznych.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020

Planowane rezultaty:

 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4053,07MWhe/rok

 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 12 278,9 MWh/rok

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

1175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 2385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem:  52 678 506,37 zł

Wydatki kwalifikowane: 48 092 932,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 28 855 759,18 zł

Gmina Miasto Nowy Targ w swoim zakresie przewiduje montaż: – 269 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 2,44 MW – 225 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 MW – 96 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,32 MW.

UM Nowy Targ