Spacer Pamięci w Rabce – Zdroju (zdjęcia)

25 sierpnia 2019 roku w Rabce-Zdroju odbył się Spacer Pamięci. Po raz piąty przybliżona została tragiczna historia II wojny światowej. Uczczono pamięć aresztowanych w Rabce członków organizacji podziemnych, pamięć Romów oraz żydowskich mieszkańców zamordowanych w Rabce i w obozie natychmiastowej zagłady w Bełżcu.

Reklama                                                              

Spacer Pamięci pokazuje skutki nienawiści, jej destrukcyjne efekty, ból i cierpienie, które ze sobą niesie, by w miarę swoich skromnych możliwości przestrzec przed manipulacjami budującymi nienawiść. Organizatorzy nie zaleczą ran, ale życzą sobie, aby nie powstawały kolejne. Przypominają tą historię, pamiętają o niej, aby nie dopuścić, by wydarzenia jakie miały miejsce się powtórzyły.

Reklama                                                              

W Spacerze Pamięci wzięło udział ponad 80 osób. Obchody uświetnili swoją obecnością ocalali z zagłady: Hanna Kleinberg, Maria i Eustachy Kruczała oraz przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” Anna Grygiel-Huryn. Na Spacer przybyli między innymi rabin Eliezer Gurary, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Aleksander Opoczyński, zastępca burmistrza Rabki-Zdroju Małgorzata Gromala, radni Powiatu Nowotarskiego Marer Szarawarski oraz Stanisław Kiersztyn, przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Józef Michał Skowron i członkowie organizacji Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Mszańskiego Sztetla oraz Sądeckiego Sztetla.

Uroczysty spacer rozpoczął się o godzinie 16:00 na deptaku przy rabczańskim amfiteatrze. Zgromadzonych gości przywitał Narcyz Listkowski i poprosił o minutę ciszy upamiętniającą ofiary tragedii, która wydarzyła się w Tatrach. Następnie Grzegorz Moskal przybliżył historię II wojny światowej w Rabce.

Po przejściu na ulicę Słoneczną przed willę „Tereska” Michał Rapta omówił działalność Szkoły Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Rabce. Dla wielu Polaków i Żydów miejsce, w którym znajdowała się ta szkoła, było jednym z ostatnich przystanków przed śmiercią. W celu upamiętnienia żydowskich ofiar masowych mordów uczestnikom Spaceru wręczono kamienie, na których widniały imiona i nazwiska zamordowanych osób.

Przed wejściem na ścieżkę do lasku, w którym dokonywano masowych mordów, zaprezentowano banner przedstawiający projekty upamiętnienia społeczności żydowskiej w Rabce. Wydruk tego banneru został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Przed cmentarzem – Miejscem Pamięci Narodowej – Narcyz Listkowski przedstawił przebieg egzekucji ludności żydowskiej w lasku za „Tereską”. Następnie rabin Eliezer Gurary oraz ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski skierowali kilka słów do zebranych i odmówili modlitwy. Pierwszą część Spaceru zakończyliśmy składając na grobach przygotowane kamienie i wręczając uczestnikom Spaceru okolicznościowe broszury sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

W trakcie Spaceru wprowadzały wszystkich w zadumę utwory muzyczne wykonywane przez Alinę Jabłońską (skrzypce), Ewelinę Jabłońską (skrzypce), Laurę Listkowską (wokal) oraz Ireneusza Czubaka (klarnet).

Druga część Spaceru Pamięci odbyła się w sali użyczonej dzięki uprzejmości Uzdrowiska Rabka. Wyświetlono prezentację przedstawiającą przedwojenny rabczański Rynek i przybliżono historię zamieszkujących go rodzin. Na zakończenie głos zabrała ocalała z zagłady Hanna Kleinberg, która przybliżyła zebranym zeznania swojej matki Alicji Kleinberg dotyczące wydarzeń jakie miały miejsce w Rabce w czasie II wojny światowej.

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom Spaceru Pamięci za przybycie. Szczególne podziękowania składamy Staroście Powiatu Nowotarskiego Krzysztofowi Faberowi, Radzie Powiatu Nowotarskiego, burmistrzowi Rabki-Zdroju Leszkowi Świdrowi, zastępcy burmistrza Rabki-Zdroju Małgorzacie Gromali, Radzie Miejskiej Rabki-Zdroju, pracownikom wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Rabce-Zdroju, Tadeuszowi Watycha oraz pracownikom z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, zarządowi „Uzdrowiska Rabka” S.A., Alinie Jabłońskiej, Ewelinie Jabłońskiej, Laurze Listkowskiej, Ireneuszowi Czubakowi oraz Hubertowi Rapta – mówią organizatorzy,

Transmisja z tegorocznego Spaceru Pamięci znajduje się w internecie w serwisie Facebook.

Link część 1: https://www.facebook.com/historia.rabki/videos/386380082287785/

Link część 2: https://www.facebook.com/historia.rabki/videos/745912722489624/

Link część 3: https://www.facebook.com/historia.rabki/videos/2424586514288799/

Link część 4: https://www.facebook.com/historia.rabki/videos/1233466876825754/

mat. prasowe