Solary do wzięcia

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, iż w najbliższym czasie po pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej rozpocznie nabór uzupełniający na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach projektu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie m.in. gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne. Wysokość dofinansowania wynosi ok. 52% kosztów kwalifikowalnych.

Reklama                                                              

W momencie ogłoszenia naboru, aby przystąpić do projektu i docelowo otrzymać dotację należy złożyć wymagane dokumenty w celu podpisania umowy. Decydować będzie kolejność zgłoszenia kompletnych wymaganych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy. Ilość instalacji będzie ograniczona.

Reklama:                                                          


Niezbędne dokumenty do podpisania umowy na Panele fotowoltaiczne to:

– Kopia najnowszej prognozy z Tauron Polska Energia o zapotrzebowaniu na prąd na podstawie, której będzie szacowana wielkość instalacji PV.

– Ankieta o przystąpieniu do programu wraz z numerem działki, na którym będzie montowana instalacja ( w przypadku osób, które wcześniej nie złożyły ankiety).

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy na Kolektory słoneczne to ankieta o przystąpieniu do programu wraz z numerem działki, na którym będzie montowana instalacja (w przypadku osób, które wcześniej nie złożyły ankiety).

Warunkiem podpisania umowy są uregulowane sprawy własnościowe a także formalne wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. (Umowę będą podpisywać wszyscy właściciele/współwłaściciele, na których działce będzie wykonywana instalacja).

Termin ogłoszenia naboru zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Szczegółowe informacja w sprawie realizacji projektu można uzyskać u Pana Wojciecha Lorek, pod numerem tel. 18 26 11 291, lub w Urzędzie Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 w pok. 205.

źródło: UM Nowy Targ