Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego: „BIAŁA DAMA”

Reklama                                                              

Gmina Łapsze Niżne, zaprasza do skorzystania ze ścieżki rowerowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)” wybudowanej w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Łapsze Niżne, poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego – Jeziora Czorsztyńskiego, na trasę rowerową.

Ścieżka rowerowa „BIAŁA DAMA”, o długości ok. 4,6 km, rozpoczyna swój bieg na rzece „BIAŁKA” w miejscowości Frydman i biegnie wzdłuż drogi powiatowej, następnie łączy się ze ścieżką rowerową „VELO DUNAJEC” która prowadzi po koronie wału ochronnego miedzy Jeziorem Czorsztyńskim a miejscowością Frydman. Po pokonaniu wału łączy się z drugim odcinkiem ścieżki rowerowej „BIAŁA DAMA”, ścieżka prowadzi wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego do miejscowości Falsztyn, nawiązując się do ul. Błachuty, gdzie skręca w ul. Dworską, łącząc się z odcinkiem ścieżki „VELO DUNAJEC” prowadzącym do „Zatoki Kosarzyska” w miejscowości Niedzica-Zamek. Kontynuacją ścieżki rowerowej „POLANA SOSNY”, który prowadzi wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego do miejscowości Niedzicy-Zamek.

Trasa jest bardzo malownicza, ze zmiennym ukształtowaniem terenu z unikatowym bogactwem przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym na przestrzeni dziejów.

Na trasie ścieżki, znajdują się 3 Miejsca Obsługi Rowerzystów, gdzie można odpocząć oraz nabrać sił na dalszą podróż.

Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0293/17 współfinansowany przez Unię  Europejską
w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020