Rusza kolejny konkurs wiedzy o tatrzańskim pasterstwie

Już po raz dwudziesty drugi Tatrzański Park Narodowy organizuje Konkurs Wiedzy o Pasterstwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o pasterstwie w Tatrach, jego historii i stanie aktualnym, relacjach pomiędzy pasterstwem a przyrodą oraz działaniach Tatrzańskiego Parku Narodowego związanych z realizacją wypasu kulturowego i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Reklama                                                              

Reklama                                                              

– W zmaganiach konkursowych wystartują zespoły dwuosobowe. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy będą musieli się zmierzyć z pytaniami testowymi. Do drugiego etapu przejdą trzy drużyny, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W jego trakcie będą musiały wykazać się – poza wiedzą teoretyczną – również pewnymi umiejętnościami praktycznymi związanymi z pasterstwem oraz umiejętnością rysunku.  Pozostałe zespoły będą mogły w tym czasie wziąć udział w dodatkowym konkursie – plastycznym, również związanym z pasterstwem – informują pracownicy TN>

Jury Konkursu stanowią pracownicy TPN i zaproszonych instytucji związanych z pasterstwem, a ekspertami są bacowie, którzy realizują wypas kulturowy w TPN. Kontakt młodzieży z praktykami pasterstwa zapewnia szansę na łączność pomiędzy pokoleniami i stanowi dodatkową korzyść dla jego uczestników.

Konkurs odbędzie się 15 listopada (piątek) 2019 r. o godz. 10.00  w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42 A. Placówki zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Aliną Sidor: asidor@tpn.pl.

Źródło: TPN