Rusza budowa III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr!

Do 2020 roku Historyczno – kulturowo – przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów.

Reklama                                                              

Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy.
Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska – Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Łączna wartość projektu to blisko 5 mln euro z czego 4 mln euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama                                                              

Trzeci etap rozwoju tego strategicznego produktu turystycznego Euroregionu „Tatry” koncentrował się będzie na rozbudowie cieszącej się ogromnym powodzeniem infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr.

Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje:
– stuletni zabytkowy budynek dawnej stacji PKP w Podczerwonem znajdujący się tuż przy ścieżce rowerowej zostanie wyremontowany i zaadaptowany na centrum obsługi użytkowników Szlaku,
– dwa spichlerze spiskie w Kacwinie (tzw. „sypańce”) po renowacji i wyposażeniu zostaną udostępnione rowerzystom i turystom.

Użytkownicy szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku takie jak:
– oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie,
– rozbudowana strefa relaksu w Nowym Targu przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu,
– interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych,
– 2 miejsca odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz.

Wybudowanych zostanie także blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec (ścieżka od pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika – 6,87 km), gminie Nowy Targ (ścieżka rowerowa prowadząca z Pyzówki do Klikuszowej – 6,88 km), mieście Nowy Targ (ścieżka na lotnisku oraz na ul. Schumana i Młynówka – 2,31 km) lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w długie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica).

Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa o dł. 1,12 km oraz 2 kładki pieszo – rowerowe na potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu.

Zaplanowano także działania związane z promocją Szlaku wokół Tatr.

Projekt wdrażany jest w latach 2018-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela, Obec Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Velka Lomnica.