Rusza budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Szaflary – Ludźmierz

Reklama                                                              

Uroczyste rozpoczęcie prac nad budową ciągu pieszo-rowerowego odbyło się 7 lipca obok budynku Szkoły Podstawowej w Zaskalu, w miejscu, gdzie inwestycja ma swój początek. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Edward Siarka, starosta nowotarski Krzysztof Faber, wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, radni gminy Szaflary, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawca inwestycji.

W dniu 25.06.2020 r. gmina Szaflary uzyskała zezwolenie na rozpoczęcie długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1658K na odcinku od przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu ulicy Kolejowej w Szaflarach do Szkoły Podstawowej w Zaskalu na łącznej długości prawie 1,3 km. Inwestycja ta będzie służyć mieszkańcom do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem m.in. do Szkoły Podstawowej w Zaskalu, Urzędu Gminy, czy też przystanków kolejowych i autobusowych. Jej przygotowanie było jednak nie lada wyzwaniem, ponieważ w pierwszej kolejności gmina Szaflary musiała przejąć zadanie zarządcy drogi powiatowej, a następnie zmierzyć się m.in. z problemem braku Wykonawcy robót i koniecznością spełnienia obwarowań związanych z uzyskanym dofinansowaniem. Postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania było ogłaszane aż pięciokrotnie w latach 2018-2019. Finalnie, pozytywne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 21.02.2019 r.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przewidującym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez jednego Wykonawcę, co pozwala na znaczne przyspieszenie fazy realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowany lewostronny ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,5 m oraz poszerzona jezdnia do szerokości 6 m waz z wykonaniem żwirowych poboczy, odwodnienia drogowego i przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Reklama                                                              

Całkowita wartość zadania wynosi 3 749 040,00 zł brutto, z czego 1 134 242,55 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej uzyskanych w ramach wspólnego projektu Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”. 

Roboty będą prowadzone przez Firmę Remontowo – Budowlaną Artur Kołacz, a ich termin zakończenia to 30 kwietnia 2021 r.

Tekst: Wioleta Pawlak – UG Szaflary / zdjęcie: Natalia Romasz