Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Drogi Sąsiedzie, nie pal śmieci, proszą dzieci!” (zdjęcia)

 

Reklama                                                              

25 kwietnia w Galerii Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnikom konkursu.

Reklama                                                              

Konkurs przeprowadzono w ramach realizacji programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem konkursu była promocja ograniczania niskiej emisji i ochrony środowiska, zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem niskiej emisji oraz rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany był do uczniów uczęszczających do  szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 127 prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy szkoły podstawowej 0-4 (grupa młodsza) oraz klasy szkoły podstawowej 5-8 i klasy gimnazjalne (grupa starsza).

Zwycięzcą konkursu zostali:

Grupa młodsza:

I miejsce – Karol Musiał ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krościenku nad Dunajcem,

Grupa starsza:

I miejsce – Kinga Bąk Szkoły ze Podstawowej w Krośnicy.

Wyróżnienia za wykonane prace otrzymali:

Staszewska Marcelina oraz Kubik Kamil ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krościenku nad Dunajcem

Autorzy prac otrzymali gratulacje oraz nagrody z rąk zastępcy wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem Tadeusza Topolskiego.

Tekst i fot. UG Krościenko n.D.