Rozbudowa drogi powiatowej w Zubrzycy Górnej dobiegła końca (zdjęcia)

Reklama                                                              

Zakończyła się realizowana na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg inwestycja. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K finansowana była m.in. z pozyskanych przez Powiat Nowotarski środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zadań była rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w km od 3+045 do 4+221, która ostatecznie została ukończona oraz odebrana w ostatnim tygodniu.

Od pętli autobusowej do granicy powiatu powstał nowy chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0 m.
Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmował również:
– rozbudowę jezdni i poboczy,
– budowę skarp nasypów i wykopów drogowych,
– budowę zatoki postojowej,
– rozbudowę włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej,
– przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów,
– budowę elementów wyposażenia technicznego drogi,
– rozbudowę istniejących otwartych rowów drogowych,
– budowę odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej,
– budowę muru oporowego,
– rozbiórkę i odbudowę części ogrodzeń.

Reklama                                                              

Inwestycja finansowana była z pozyskanych przez Powiat Nowotarski środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych Powiatu Nowotarskiego i gminy Jabłonka, a jej całkowity koszt wyniósł około 3 955 766,91 brutto.

Generalnym wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. oraz Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu