Ronda i wiadukt pomoże udrożnić ruch w Rabce

Reklama                                                              

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie władz Miasta z przedstawicielami powiatu nowotarskiego. Celem konsultacji było omówienie przyszłych inwestycji drogowych na terenie miasta.

Jak informują przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, tematem dyskusji były bliższe oraz dalsze plany inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie Rabki-Zdroju. Jednym z omawianych zagadnień była koncepcja rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa na skrzyżowaniu ul. Sądeckiej z ul. Kasprowicza oraz rozwiązanie problemu komunikacyjnego w ciągu ul. Podhalańskiej.

– Skrzyżowanie ul. Podhalańskiej z ul. Zakopiańską jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów na terenie miasta pod względem komunikacyjnym. Projekt koncepcyjny zakłada budowę dwóch rond, które docelowo mają upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Najważniejszym elementem koncepcji jest natomiast wiadukt kolejowy, który pozwoli na bezkolizyjne krzyżowanie się linii kolejowej z ul. Podhalańską – podkreśla Tomasz Moskalik

Reklama                                                              

– Obecna koncepcja najbardziej do nas przemawia, ponieważ nie powoduje przebudowy kilkusetmetrowych odcinków ul. Podhalańskiej i Zakopiańskiej. Wcześniejsza, zaproponowana przez zarządcę linii kolejowej przewidywała szereg wyburzeń budynków i obniżenie o kilka metrów sporego odcinka ul. Zakopiańskiej, na co nie było zgody – mówi burmistrz Leszek Świder. – Cieszę się, że nie tylko ja ale również władze powiatu dostrzegają i starają się rozwiązać problem komunikacyjny związany z intensyfikacją ruchu kolejowego i planowanymi przez PKP zamknięciami kilku przejazdów kolejowych.

Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych przewidywane jest na rok 2020/2021 i ma być realizowane wspólnie przez PKP PLK SA, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu i Miasto Rabka Zdrój.

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu/Starostwo Powiatowe w Nowym Targu