Transport publiczny i obszary chronione tematem spotkania podhalańskich samorządowców