Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju w gminie Czarny Dunajec – fot. Piotr Duraj