Gimnazjaliści i Ósmoklasiści w Goszczyńskim (zdjęcia) – fot. archiwum szkoły