Rezurekcja w Poroninie (zdjęcia)

 

 Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Alleluja!

Udziałem w uroczystej Rezurekcji: procesji i Mszy Świętej nasi parafianie i goście obwieścili światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Parafia w Poroninie szczególnie przeżywa radość poranka Wielkanocnego, ponieważ patronuje nam św. Maria Magdalena – szczególny świadek pustego grobu Chrystusa sprzed 2000 lat.

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale. Alleluja!

Tekst i fot. ks. Arkadiusz Zych