Rafał Duraj z Podczerwonego zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu fotograficznego “Straż Pożarna w Mojej Miejscowości”

Reklama                                                              

Rafał Duraj, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem zwyciężył w konkursie fotograficznym “Straż Pożarna w Mojej Miejscowości” zorganizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Na konkurs nadesłano wiele ciekawych prac z całej Polski. Zadaniem uczestników było wykonanie samodzielnie zdjęcia prezentujące swoją jednostkę strażacką. Rafał Duraj w interesujący sposób przedstawił pracę strażaków z OSP Podczerwone, wykorzystując do tego klocki lego. Zdjęcie wykonał na tle miejscowej remizy OSP, przed którą stał wóz gaśniczy GCBA Scania P400.

Opiekunem zwycięzcy jest nauczycielka z Podczerwonego, a zarazem druhna OSP Podczerwone Danuta Skorupa. Co roku przygotowuje Rafała i innych uczniów także do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jej podopieczni odnoszą liczne sukcesy, dochodząc także do etapów centralnych.

Reklama                                                              

Konkurs fotograficzny “Straż Pożarna w Mojej Miejscowości” zorganizowany został w ramach konkursów kalendarzowych dla dzieci i młodzieży. Znaleźć je można na odwrocie corocznego kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto odbyły się konkursy na komiks (dla klas 1- 8) i na krzyżówkę dla najmłodszych (klasy 1-3). W obu tych kategoriach wzięło udział wielu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem. Nie było łatwo, ponieważ łącznie w tegorocznej edycji konkursów kalendarzowych wpłynęło 3556 prac z całej Polski.

Celem konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia oraz wiedzy o straży pożarnej w Polsce. Ponadto tworzenie prac odbywa się pod czujnym okiem opiekunów i pedagogów. Swoim zaangażowaniem mobilizują oni młodych ludzi do aktywności.

fot. Rafał Duraj i KG PSP

 

Jednak