Rabka-Zdrój w ZONE – walczy o czyste powietrze

Rabka-Zdrój podpisała porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” (ZONE). Umowę w tej sprawie podpisał Burmistrz Rabki-Zdroju wraz z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutem Łączności, Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy. Projekt realizowany jest w ramach programu prac rozwojowych “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)”.

Reklama                                                              

ZONE to narzędzie w postaci aplikacji webowej, w której każdy mieszkaniec będzie mógł samodzielnie uzyskać dostęp do systemu, gdzie przekaże dane na temat posiadanych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń (CG) i wody (CWU). Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji pozwoli oszacować środki pomocowe, o jakie gmina będzie się ubiegać dla mieszkańców na docieplenia budynków, wymianę przestarzałych źródeł ciepła czy odnawialne źródła energii.

Reklama                                                              

W związku z tym, Burmistrz Rabki-Zdroju zwraca się do mieszkańców miasta i gminy z prośbą o inwentaryzowanie własnych budynków. Aplikacja ZONE funkcjonuje na zasadzie pilotażu tylko w kilku gminach w Polsce.

Sprawę prowadzi ekodoradca Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472, e-mail: skiersztyn@rabka.pl

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.zone.itl.waw.pl

Więcej informacji na stronie rabczańskiego magistratu – www.rabka.pl

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Rabka-ZdrójReklama