Przybywa mieszkańców gminy Nowy Targ

Reklama                                                              

Mimo iż w 2019 roku urodziło się mniej dzieci, niż w roku poprzednim, to jednak liczba mieszkańców gminy Nowy Targ nieustannie od dekady rośnie.

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowanych na pobyt stały było 23 956 osoby.

– Oznacza to wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie gminy o 30 w porównaniu do roku 2018. Liczba mieszkańców stale wzrasta, a tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2000 roku – podkreślają przedstawiciele miejscowego urzędu.

Reklama                                                              

Jak wynika z danych, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na świat przyszło 252 dzieci z terenu gminy Nowy Targ. Oznacza to jednak spadek liczby narodzin względem roku 2018. Zgonów natomiast było 172, czyli o 33 mniej niż w roku poprzedzającym.

– Pomimo mniejszej liczby urodzeń bilans zgonów i narodzin wciąż jest dodatni – obliczyli gminni urzędnicy.

 

Zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com