Przetarg na wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Reklama                                                              

nazwa zamówienia:

Reklama                                                              

Wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Znak sprawy: RB.271.2.2020

Ogłoszenie nr 502135-N-2020 z dnia 13-01-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 29-01-2020 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29-01-2020 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)
Szczegóły i istotne dokumenty dostępne są na stronie www.czarny-dunajec.pl