Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach Wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski z ogromną satysfakcją pragnie poinformować o realizacji projektu pn: „Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacja polega na przeprowadzeniu innowacyjnych lekcji w nowopowstałym multimedialnym muzeum przyrodniczym w Chochołowie wzbogaconych o przejazdy pojazdem elektrycznym i warsztaty z przewodnikiem po Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich, które objęte są obszarem chronionym NATURA 2000.

Wszystkie te wydarzenia mają na celu promowanie unikatowych obszarów Podhala w tym tak cennych przyrodniczo obszarów Torfowisk Orawsko – Nowotarskich
Nabór uczestników projektu odbywa się poprzez aktywny formularz rejestracyjny na stronie www.chocholowskilot.eu w zakładce projekty.
Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 wydarzeń dla łącznie 150 osób, które obejmują przeprowadzenie lekcji w nowopowstałym multimedialnym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk oraz warsztaty wraz z przewodnikiem ekspertem w dziedzinie torfowisk bezpośrednio na obszarze Torfowisk Orawsko Nowotarskich przy użyciu niskoemisyjnego pojazdu elektrycznego. Dzięki tym wydarzeniom promowany będzie unikatowy obszar stanowiący nietuzinkową atrakcję turystyczną a każdy z uczestników będzie mógł nabyć wiedzę o unikatowej florze i faunie tych obszarów oraz odkryć dziedzictwo przyrodnicze tych ziem.

Uczestnictwo jest nieodpłatne . Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.