Przedszkolaki z żołnierską pamięcią

Reklama                                                              

 

Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu włączyło się w akcję “Szkoła pamięta”, zainicjowaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach akcji dzieci wraz z nauczycielami odwiedzili miejscowy cmentarz, na którym znajdują się miejsca pamięci osób zasłużonych i cenionych w społeczności czarnodunajeckiej. Są to: Grób Nieznanego Żołnierza, mogiła z tablicą pamiątkową o treści “Ku czci pomordowanych Polaków przez oprawców hitlerowskich w Czarnym Dunajcu od dnia 03.09.1939 r. do dnia 29.01.1945r. – Rodacy” oraz groby nauczycielek z naszego przedszkola – Emilii Świderskiej i Marii Pycz.

Reklama                                                              

Ponadto w Rynku w Czarnym Dunajcu znajdują się tablice pamiątkowe ku czci żołnierzy Powstania Styczniowego oraz poległych na polu chwały Legionistów z terenu naszej gminy.W tych miejscach pamięci zapaliliśmy znicze, złożyliśmy kwiaty oraz wspólnie pomodliliśmy się za zmarłych.

Zorganizowano również wycieczkę patriotyczną do Chochołowa – słynnego m.in. ze zrywu górali przeciwko zaborcy austriackiemu, gdzie oddaliśmy cześć Powstańcom Chochołowskim przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie.

Źródło: GZO w Czarnym Dunajcu